TriHyBus

Triple Hybrid Hydrogen Bus

Vizualizace provozních dat – návod na správnou interpretaci

Autobus je vybaven vizualizaci dat pohonného systému pro cestující. Jednoduchým způsobem znázorňuje tok energií v rámci trojitého hybridního pohonného systému autobusu.

V levé části obrazovky se nacházejí dílčí energetické systémy hybridního pohonu. V pravé části obrazovky se zobrazuje aktuální spotřeba motoru, pomocných systémů a rychlost autobusu. Vertikální sloupec u každého systému zobrazuje aktuální výkon v kW, horizontální sloupec zobrazuje zbytkovou využitelnou energii v relativním měřítku. Při nabíjení má ukazatel výkonu odlišnou barvu, současně bliká status nabíjení. Tok energií v systému je reprezentován pomocí šipek, které zobrazují velikost a směr dodávaného nebo spotřebovávaného výkonu. Tenká vertikální linie ve středu obrazovky reprezentuje společnou stejnosměrnou sběrnici na které dochází k distribuci výkonu dle sofistikované strategie trojitě hybridního pohonu.

vizualizace

Typické situace:

Normální jízda ustálenou rychlostí:

V tomto režimu jízdy dodává většinu energie palivový článek, při vyšších rychlostech se na jízdě podílí také baterie. Ultrakapacitory jsou v tomto režimu obvykle vybity.

Krátké brzdění - Městský provoz, krátká jízda z kopce

Elektrická energie, která vzniká při brzdění autobusu, je prioritně akumulována do ultrakapacitorů. Již během několika sekund bzdění je patrný nárůst jejich kapacity. Baterie je dobíjena konstantním nízkým výkonem nebo vůbec. Výkon palivového článku je závislý na stupni nabití baterií.

Krátká akcelerace - Rozjezd, menší kopec

Elektrická energie je prioritně odebírána z ultrakapacitorů, baterie se zapojuje postupně s jejich klesající kapacitou. Palivový článek dodává téměř konstantní výkon dle stupně nabití baterie.

Delší brzdění - delší jízda z kopce

Ultrakapacitory jsou během jízdy plně nabity již během několika desítek sekund. Při dostatku brzdné energie je baterie nabíjena maximálním povoleným nabíjecím výkonem. Palivové články dodávají minimální výkon. Přebytek energie je směrován do odporníků, kde se mění v teplo.

Delší jízda do kopce, jízda vysokou rychlostí:

Palivové články dodávají výkon blízký maximálnímu dle požadovaného příkonu motoru a dle stupně nabití baterií. Baterie hradí rozdíl v poptávce po výkonu motoru a výkonu palivového článku. Ultrakapacitory jsou v tomto režimu vybity po několika desítkách sekund a pohonu se neúčastní.

Z výše uvedeného je patrný rozdíl ve způsobu zatěžování baterií a ultrakapacitorů. Ultrakapacitory jsou schopny dodávat velmi vysoké výkony po krátkou dobu, což je způsobeno jejich nízkou kapacitou akumulované energie vzhledem k hmotnosti a objemu systému. Baterie jsou naproti tomu schopny akumulovat řádově vetší energie, maximální vybíjecí i nabíjecí výkon je však nižší než u ultrakapacitorů. Kombinací obou systému je dosaženo optimálních provozních parametrů autobusu při relativně nízké hmotnosti celého systému.