TriHyBus

Triple Hybrid Hydrogen Bus

Financování

Vodíkový autobus a vodíková čerpací stanice jsou financovány ze dvou projektů v rámci Operačního programu Infrastruktura - opatření 2.3 - podpora zavádění alternativních paliv.

1. FCZ-H2Bus I (celkem 16,6 mil. Kč)
2. FCZ-H2Bus II (celkem 67,028 mil. Kč)

Oba projekty jsou spolufinancovány z ERDF (European Regional Development Fund) a z rozpočtu ČR z kapitoly Ministerstva Dopravy ČR (program Úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy) a z vlastních zdrojů partnerů projektu v rozsahu:

ERDF: 56,25%
MDČR: 18,75%
Vlastní zdroje: 25%

cz vlajka3erdf logo