TriHyBus

Triple Hybrid Hydrogen Bus

Tankování

Vodík pro čerpací stanici je uskladněn jako stlačený plyn při tlaku 45 bar. Z tohoto zásobníku je vodík odebírán kompresní stanicí, stlačován na tlak 300 bar (30 MPa) a uskladňován ve svazcích tlakových lahví.

Maximální plnící tlak je zde 350 bar (35 MPa). Měření množství odebraného vodíkového paliva je zajištěno hmotnostním průtokoměrem. Maximální rychlost plnění je asi 4 kg/min. Při plnění prázdné nádrže vozidla je tlak regulován na 250 bar (25 MPa), aby nedošlo k překročení maximálního průtoku při velkém tlakovém rozdílu. Tankování automobilu trvá přibližně 2 minuty.

Srdcem celé čerpací stanice je kompresorová stanice, která se skládá ze dvou částí. V první části se nachází zařízení pro stlačování vodíku a potrubní rozvody, ve druhé pak elektroinstalace a hydraulika. Kompresorová stanice je zejména z bezpečnostních důvodů umístěna v samostatně stojícím betonovém kontejneru, který je chráněn proti výbuchu. Vodík je zde stlačován na tlak 300 bar (30 MPa) ve dvou stupních. Oba stupně kompresoru jsou hydraulicky poháněny a jejich plášť chlazen olejem, takže se komprese blíží izotermickému ději. Vodík je ukládán ve dvou sekcích svazků tlakových lahví při tlaku 300 bar a třetí vysokotlaké sekci při tlaku 450 bar.

Před tankováním se nejprve změří počáteční tlak v nádrži vozidla a vzhledem k okolní teplotě a ohřátí plynu se dopočte požadovaný koncový tlak. Plnění začíná postupně z obou zásobních sekcí, zbytek plnění se odehrává v režimu boosteru, kdy kompresor nasává plyn z vysokotlaké sekce při minimálním tlaku 150 bar. Proces plnění je automaticky ukončen při dosažení požadované hodnoty koncového tlaku. Celková specifická spotřeba energie při plnícím tlaku 350 bar je asi 0,125 kWh/Nm3.

Hlavním partnerem pro realizaci vodíkové čerpací stanice je společnost Linde, která má bohaté zkušenosti s výstavbou vodíkových čerpacích stanic na celém světě. Společnost Linde bude také pro čerpací stanici dodávat vodík.

Z předběžné alalýzy vyplývají tyto parametry čerpací stanice:

Kompresní stanice

  • Rozměry - 5 x 2,6 x 2,9 m
  • Typ uskladnění - stlačený vodík ve vysokotlakých nádobách (300 bar)
  • Objem nádrží 4x600 l
  • Maximální plnicí tlak - 450 bar
  • Inherentní přístup k bezpečnosti

Čerpací stojan

  • Rozměry - 1,6 x 0,7 x 3,1 m
  • Plnicí kapacita 1 - 3 kgH2/min

Kompresní stanice bude umístěna v masivním betonovém kontejneru. Vnitřní prostor stanice je z bezpečnostních důvodů fyzicky rozdělen na část s řídícími elektronikou, hydraulickým kompresorem a ostatní elektroinstalací a na část s zařízeními pro kompresi, rozvod a regulaci průtoku stlačeného vodíku, veškeré zařízení v této části je certifikováno pro Zónu 1 (prostor ve kterém může vzniknou výbušná atmosféra za normálního provozu) dle klasifikace nebezpečných prostorů IEC 60079 (ČSN EN 60079-10). Čerpací stojan pro jedno vozidlo bude samoobslužný.