Hybridní pohon

Autobus bude využívat pokročilé hybridní technologie s cílem optimalizace energetických toků ve vozidle. Základním zdrojem energie bude elektřina z palivových článků (výrobce Proton Motor, výkon cca 60kWe), dále baterie Li-ion ( 10 kWh, 40 kW) a ultrakapacitory (1,2 kWh, 200 kW ! ) pro rekuperaci energie při brždění a k pokrytí proudových špiček při rozjezdu.

Palivový článek je zařízení, které při elektrochemické reakci přeměňuje chemickou energii kontinuálně přiváděného paliva s oxidačním činidlem na energii elektrickou. Oproti tepelným strojům s generátorem el. energie dosahují palivové články při výrobě elektrické energie vyšších účinností a to až 60 % v laboratorních podmínkách. Reálná účinnost však dosahuje pouze 35 - 50 %, dle zatížení a typu palivového článku. Vysoká účinnost je dána zejména tím, že přeměna energie je přímá, nikoliv přes mezistupně (tepelnou a mechanickou), jako je tomu např. u spalovacích motorů.

Pro spolupráci všech zdrojů energie je vyvíjen řídící systém, který bude optimalizovat tok energií v systému napájení trakčního motoru. Tento systém bude umožňovat rekuperaci energie do sekundárních zdrojů (například při jízdě z kopce, deceleraci atd.) a její opětovné využití v energeticky náročných režimech (např. akcelerace). Toto uspořádání umožňuje využít palivový článek, primární energetický zdroj, s relativně malým výkonem.

Nad rámec běžných palubních ukazatelů bude pro tento autobus vyvinuto MMI rozhraní, které bude sdružovat ovládací, vizualizační a bezpečnostní funkce související s vodíkovým pohonem. Předpokládá se i prezentace projektových informací pro cestující.

Animované schéma hybridního pohonu: http://www.proton-motor.de/hybridsystems.html (popis anglicky).